Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.série: 1x01-1x05 | 1x06-1x10 | 1x11-1x15 | 1x16-1x22
2.série: 2x01-2x05 | 2x06-2x10 | 2x11-2x15 | 2x16-2x22
3.série: 3x01-3x05 | 3x06-3x10 | zbytek v přípravě...
Hlášky ze seriálu

Hlášky ze seriálu

Epizody 1x01 - 1x05


1x01 PILOT
 

Booth: What are you trying to do?
Brennan: Blackmail you.
Booth: Blackmail a federal agent.
Brennan: Yes.
Booth: I don't like it.
Brennan: I'm fairly certain you're not supposed to.
Booth: Fine. You're in.
 
Booth: O co se to pokoušíš?
Brennanová: Vydírat tě.
Booth: Vydírat federálního agenta?
Brennanová: Ano.
Booth: To se mi nelíbí.
Brennanová: Jsem naprosto přesvědčená, že to tak má být.
Booth: Dobře. Vzdávám to.
 

Booth: We're Scully and Mulder.
Brennan: I don't know what that means.
 

Booth: Jsme jako Scullyová a Mulder.
Brennanová: Nevím, co to znamená.
 

Angela: (Talking about Brennan's book) Who you captured perfectly is Booth. Buttoned down, but buckets of sexual confidence which I, for one, would love to tap.
Zack: It's not right to discuss tapping asses in front of a soaker.

 

Angela: (Mluvíc o knize Brennanové) Bootha jsi vystihla naprosto přesně. Kravaťák, ale plný sexuální jistoty, kterou bych alespoň jednou ráda proklepla.
Zack: Není správné hovořit o poplácávání zadečků před mrtvolou.

 
1x02 THE MAN IN THE S.U.V.
 


Brennan: (frustrated) Uhhh! You are an insufferable...arrogant...man!
Booth: Ooh, so only a woman could know a woman. I thought women wanted us to understand them!
Angela: Not really. A magician never wants to reveal her tricks.
Booth: (to Angela) We're having a private conversation.
Angela: I'm not here.
Brennan: So, you think you know women just because you live with some sexy lawyer? Unbelievable.
Angela: You live with a sexy lawyer?
Booth: She has her own place. Ok?
 

Brennanová: (frustrovaně) Aaa! Jsi tak nesnesitelně...arogantní...chlap!
Booth: Aha, takže jen žena dokáže poznat ženu. Myslel jsem, že chcete, abychom vám rozuměli!
Angela: Vlastně ani ne. Kouzelník nikdy nechce odhalit své triky.
Booth: (k Angele) Vedeme tu soukromý hovor.
Angela: Jako bych tu nebyla.
Brennanová: Takže ty si myslíš, že znáš ženy jen proto, že žiješ s nějakou sexy právničkou? Neskutečné.
Angela: Ty žiješ se sexy právničkou?
Booth: Ona má svůj vlastní byt! Jasné?
 

Booth: Can we talk about something else?
Brennan: Sure. Tessa?
Booth: Tessa!? No. Why do you want to talk about Tessa?
Brennan: Why? Why? Why not? I'm sorry, we won't talk about Tessa.
Booth: I prefer if we would just stay on point and talk about things that you like to talk about, like dead people. Dead bodies?
Brennan: (upset) Sure, sure. You’ve killed a lot of people, right? When you were a sniper?
Booth: Maybe we shouldn’t talk at all.
 

Booth: Můžeme mluvit o něčem jiném?
Brennanová: Jistě. Co o Tesse?
Booth: O Tesse!? Ne. Proč chceš mluvit o Tesse?
Brennanová: Proč? Proč? Proč ne? Tak promiň, nebudeme o Tesse mluvit.
Booth: Dal bych přednost tomu, kdybychom byli věcní a mluvili o věcech, o kterých mluvíš ráda ty - jako třeba o mrtvolách. Co mrtvoly?
Brennanová: (otráveně) Jasně, jasně. Zabil jsi dost lidí, že? Když jsi byl ostřelovač?
Booth: Možná bys neměla mluvit vůbec.
 

Angela: (Referring to Brennan) Please, she’s been sleeping alone for months! She has enough pent up sexual energy to power a small mid-western city.

 

Angela: (o Brennanové) Prosím... Vždyť spí sama už celé měsíce! Má dostatek nevybité sexuální energie na to, aby utáhla provoz malého středozápadního města.

 

1x03 A BOY IN THE TREE
 


Booth: Thank you.
Brennan: For what?
Booth: For going with my instincts in there.
Brennan: I did not back up your instincts. I bought time to find the facts I need to tell me what happened to Nester Olivos.
Booth: I thought we understood each other.
Brennan: Oh, that's bad, understanding each other?
 

Booth: Díky.
Brennanová: Za co?
Booth: Že jsi následovala moje instinkty.
Brennanová: Nesledovala jsem tvoje instinkty. Jen jsem si koupila čas, abych mohla najít fakta, která potřebuji k tomu, abych mohla říci, co se stalo Nesteru Olivosovi.
Booth: Myslel jsem, že si rozumíme.
Brennanová: Aha, a to je špatné - rozumět si?
 

Brennan: You are the least objective person I have ever met.
Booth: Thank you!
Brennan: It's not a compliment.
 

Brennanová: Ty jsi ten nejméně objektivní člověk, kterého znám.
Booth: Děkuji.
Brennanová: To není kompliment!
 

Brennan: We can't have just anyone step into the forensics area and contaminate all the "boring details."
Booth: The "boring details" was my signal for you to stop talking, okay? I want my own card.
Brennan: Well, I want my own gun.
Booth: Last time you had a gun you shot someone.
Zack: He was a bad guy.
 

Brennanová: To nejde, aby jen tak někdo vstupoval do forenzní vědy a kontaminoval všechny ty "nudné detaily".
Booth: Můj výraz "nudné detaily" byl signál, abys přestala mluvit, jasný? Chci vlastní vstupní kartu.
Brennanová: No, tak já chci vlastní zbraň.
Booth: Když jsi naposledy měla vlastní zbraň, tak jsi někoho postřelila.
Zack: Ale byl to zlej chlap.
 

Hodgins: There are some things you learn by doing... riding a bike, driving a car, pleasing a woman.
Zack: I can't ride a bike or drive a car.
Hodgins: Or apparently please a woman.
 

Hodgins: Jsou věci, které se naučíš jen praxí ... jezdit na kole, řídit auto, jak potěšit ženu.
Zack: Neumím jezdit na kole, ani řídit auto.
Hodgins: A zjevně ani potěšit ženu.
 

Zack: Sometime when you're not busy, I wonder if I could ask you a few questions about sexual positions.
Booth: If you even try, I will take out my gun and shoot you between the eyes.

 

Zack: Zajímalo by mě, jestli bych ti někdy, až budeš mít míň práce, mohl položit několik otázek o sexuálních pozicích?
Booth: Jestli to jen zkusíš, tak vytáhnu zbraň a střelím tě mezi oči.

 

1x04 THE MAN IN THE BEAR
 


Denise: If I were your cannibal, would I have pointed out that there were human bones in the bear after the autopsy?
Brennan: An autopsy on an animal is called a necropsy.
Denise: Yeah, there’s a reason I get all the guys and you don’t.
 

Denisa: Kdybych byla váš kanibal, copak bych poukázala na to, že jsem během pitvy mědvěda našla lidské kosti?
Brennanová: Pitvě zvířete se říká nekropsie.
Denisa: Jo, tak teď chápu, proč na mě letí všichni chlapi a na vás ne.
 

Angela: So, did you catch the guy?
Brennan: No, Booth lost him in the woods.
Booth: Whoa, wait a second. I didn’t lose him.
Brennan: Well, you didn’t catch him.
Angela: So, you two have the night free?
Brennan: Yes, we can’t do anything until I get a determination on that meat and Booth has to wait until it’s light to look for the guy he lost.
 

Angela: Tak chytli jste toho chlápka?
Brennanová: Ne, Booth ho ztratil v lese.
Booth: No moment. Já ho neztratil.
Brennanová: Hmm, ale nechytil jsi ho.
Angela: Takže máte oba volný večer?
Brennanová: Ano, nemůžeme dělat vůbec nic, dokud nedostanu výsledky té tkáně a Booth musí čekat, až bude světlo, aby mohl hledat toho chlapa, co ztratil.
 

Brennan: Everybody's pumping me.
Booth: Sorry?
Brennan: For information on the case.
Booth: Bones, they're only pretending to be interested in the case.
Brennan: Why?
Booth: They're hitting on you.
Brennan: Are you sure?
Booth: Yes, I'm sure. You're the hottest thing this town has seen in a long time.
 

Brennanová: Každý na mě doráží.
Booth: Co prosím?
Brennanová: Kvůli informacím o případu.
Booth: Kostičko, oni jen předstírají, že je ten případ zajímá.
Brennanová: Proč?
Booth: Jedou po tobě.
Brennanová: Jsi si jistý?
Booth: Jo, to jsem. Jsi ta nejvíc sexy věc, kterou v tomhle městě viděli za posledních pár let.
 

Zack: I saw a documentary once where a bear got in a car and drove away.
Hodgins: That was not a documentary. It was a cartoon.
 

Zack: Jednou jsem viděl dokumentární film, kde medvěd vlezl do auta a odjel s ním pryč.
Hodgins: To nebyl dokumentární film. Byla to kreslená pohádka.
 

Brennan: What if I have to shoot? What part of his body should I hit?
Booth: The part that isn’t me.
 

Brennanová: Co kdybych musela vystřelit? Na jakou část těla mám mířit?
Booth: Na jakoukoliv, která není moje.
 


1x05 A BOY IN A BUSH
 


Angela: Well, I wouldn't bet a date with Colin Farrell on it.
Brennan: I know him! He's funny.
Angela: Funny is Will Ferrell, sweetie. Hot, is Colin Farrell.
 

Angela: No, tak na to bych nevsadila ani rande s Colinem Farrelem
Brennanová: Toho znám! Je legrační.
Angela: Legrační je Will Ferrell, zlatíčko. Colin Farrell je sexy.
 

Brennan: I'm afraid Angela might quit.
Booth: I'm amazed she stuck it out this long.
Brennan: Why?
Booth: Because she's human?
 

Brennanová: Bojím se, že Angela chce odejít.
Booth: Udivuje mě, že tu zůstala trčet tak dlouho.
Brennanová: Proč?
Booth: Protože je člověk?
 

Angela: What do you guys even talk about when he drives you to work?
Zack: I mostly sleep. Hodgins mostly yells at the radio.
 

Angela: O čem si vy dva vůbec povídáte, když tě Hodgins vozí do práce?
Zack: Já většinou spím. A Hodgins většinou vyřvává s rádiem.
 

Angela: I'm an artist. I used to draw naked guys. Now I draw dead guys.
 

Angela: Jsem umělkyně. Dřív jsem kreslila nahé chlapy. Teď kreslím mrtvé chlapy.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

titulky

(lilien. *Sweets*, 4. 5. 2013 11:11)

V sedmý sérii kde začnou titulky mě štve *kostička* místo Kustky. :'( :)

dotaz na experty

(Kája, 13. 12. 2011 20:00)

Prosííím řekně te mi jestli se dá booth a brennan dohromaddy??Nějaká líbačka sex vztah bude??nebude??Jsem teprv v 1 řadě ale nemůžu se dočkat:)

Re: dotaz na experty

(kj, 3. 1. 2012 13:54)

počkej si na šestou a sedmou sérii

Re: dotaz na experty

(Lásečka jediná <3, 28. 6. 2012 17:40)

To si piš....v sedmý řadě spolu budou mít dítě Christine :)

Jsou boží

(Eliška, 16. 8. 2011 21:37)

Sleduji tento seriál chvíli ale tak mi přirostl k srdci že se ho už nevzdám.......

Booth - Je sexy
Brennan - Je krásná

Miluju je ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Boreanaz - Je sexy
Deschanel - Je krásná

Miluju je ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Re: Jsou boží

(Jana, 3. 12. 2011 19:14)

Souhlasim :D David je nejhezčí herec kterýho jsem kdy viděla :o*

:)) Miluju

(Nikyy !! ETF, 11. 8. 2011 23:23)

Nejlepší seriál !! Booth a brennanová - se k sobě neskutečně hodí !! Miluju jě oba a všechny! Jsou nejlepší jen tak dál ;)

Úžasný

(Terka, 7. 8. 2011 18:29)

Bones je nejlepší seriál který znám:)dabing je docela dobrej ale stejně je nejlepší originál s titulky:) Nemůžu se dočkat Listopadu to by měla být už 7. řada:)

03x03

(Vojta, 25. 5. 2011 22:28)

Kůstka: Našla jsem nohu
Camilla: Já taky
Booth: Najděte třetí a pak budu ohromen :)

boží

(Gigli, 29. 11. 2009 18:59)

lepši film jse ješte neviděla ale vlastně jo viděla protože všechny filmi z Davidem Paulem Boreanazem jsou prostě boží

Re: boží

(Lucik, 18. 1. 2011 16:20)

Hej David Patrick Boreanaz ne Paul, bacha na to:-P

.......

(lisa, 29. 11. 2009 18:52)

kdyby to tak bylo CZECH REPABLIK

díl

(ajka, 18. 10. 2009 19:13)

co je to za díl? jak hodgins předvádí bootha?

************************

(Bones, 16. 9. 2009 20:52)

Dobrá je taky scéna když Hogins předvádí Bootha :-D(v 1.sériii) to by si sem mohla taky přidat, z toho sem nemohla ;)

CYBĚJÍCÍ HLÁŠKA

(David, 15. 9. 2009 20:18)

2 díl první série

Booth: Je právnička.
Tessa: Firemní právnička. Chráním prachy pracháčů.
Brennanová: Minulý týden jsem studovala prasklou lebku firemního právníka. Samozřemě, nežil... No...
Tessa: Zajímavé
Brennanová: Dík

dabing

(sonic, 15. 7. 2009 18:45)

dívám se na to úplně stejně,
*Kůstka* se mi líbí nejvíc
a BONES je naprosto geniální právě v původním znění.
jednou bych chtěla celou sérii na dvd v originále s českými titulky:) tak dobře anglicky zase neumím a baví mě ten překlad porovnávat.
ty hlášky jsou super a tím víc když si tu scénu představím ,hihi

Fakt jsem se pobavila

(Martina, 13. 5. 2009 8:17)

úžasný, musím říct, že o nudné hodiny informatiky jsem se fakt pobavila.

RE: Díky..

(gilly8, 23. 1. 2009 17:50)

Já jsem u Kostičky vycházela z úplně původního překladu Bones od popoKorna, se kterým děláme české titulky. ALe pravda je, že postupem času mi Kůstka přirostla k srdci víc než Kostička:-). Nicméně číslem 1 na žebříčku je prostě Bones - bez jakéhokoliv překladu. Na Sběratele se na TV Prima stjně nedívám, protože ať je dabing jakýkoliv, tak se mi stejně originál líbí mnohem víc..

Díky..

(Lea, 22. 1. 2009 23:27)

..za supr hlášky, pobavila jsem se;-) Na překladu původního znění mi akorát nesedí jedna věc - to oslovení Kostičko, víc se mi líbí Kůstko, dle českého dabingu. To je ale samozřejmě věc názoru;-)

REALLY GOOD..

(MAguSHkA, 8. 10. 2008 10:33)

fakt dobry hlášky!!!